DatTong

EURAUD, EURO Fx/ Australian dollar, H1

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chiến lược mua lướt song EUR/AUD , TF H1.
( Đánh ngược sóng)
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.