ThePhi-FX

EURAUD - BUY WITH SETUP INSIDE BAR

FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhận định cặp EURAUD:
1. Xu hướng tăng;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.61287 với động lượng mạnh, có dấu hiệu chững lại với bộ nến inside bar ; giá vượt lên EMA21; khả năng break qua kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng;
3. Setup vào lệnh: Inside bar , buy stop trên đỉnh.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,

EURAUD forecast:
1. Uptrend;
2. EURAUD touched the resistance around 1.61287 with strong momentum; breaks above EMA21;
3. Setup price action: Inside bar , buy stop with mother bar.
Expect to go up.
Good luck!
T.P.,