ThePhi-FX

EURAUD - BUY WITH SETUP INSIDE BAR

FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhận định cặp EURAUD:
1. Xu hướng tăng;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.61287 với động lượng mạnh, có dấu hiệu chững lại với bộ nến inside bar; giá vượt lên EMA21; khả năng break qua kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng;
3. Setup vào lệnh: Inside bar, buy stop trên đỉnh.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,

EURAUD forecast:
1. Uptrend;
2. EURAUD touched the resistance around 1.61287 with strong momentum; breaks above EMA21;
3. Setup price action: Inside bar, buy stop with mother bar.
Expect to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.