linh.fondex

EURAUD

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đảo ngược ngưỡng kháng cự tại mức 1.5520 , nơi nó được kỳ vọng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tại 1.5431
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.