PhamNgocQuang

EUR-AUD đã vượt qua ngưỡng cản tuần và sẽ tăng

FX_IDC:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Theo dõi sự tăng của EUR-AUD có chạy đến mốc 600 pip?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.