lother

Ptich Tuần 15/01 - 19/01 EURAUD tăng giá

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD hiện đã break trends line hiện tại đang đợi thị trường điều chỉnh trước khi tiếp tục buy lại

Bình luận