maivanhai

EURAUD đánh xuống.

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Cặp tiền này đang cho thấy những dấu hiệu kết thúc sóng xác nhận phá vỡ vùng đỉnh trước đó. Ưu tiên đánh xuống cặp tiền này trong thời gian tới.