nguyenuyenii

Buy limit euraud

Giá lên
nguyenuyenii Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Xu hướng tăng vẫn tiếp tục duy trì. Buy limit vào đầu tuần cho cặp này.
Bình luận:
hủy lệnh buy limit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.