KeTromSach

EURAUD

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nếu muốn ăn nhiều hãy ăn ít thôi.
Có thể đợi phá mức hỗ trợ đợi test lại rồi SELL