OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chiến lược giao dịch EUR/AUD
Giá đang kiểm tra lại vùng Trend giảm bị phá trước đó, chờ đợi những tín hiệu đảo chiều khung nhỏ hơn từ H1 - H4 để thiết lập mua lên.
- EP: 1.5800 - 1.5750
- SL: 1.565 ( 150 - 100 pip )
- TP1: 1.5900, TP2: 1.5980, TP3: 1.6100
**Lưu ý: Giao dịch Fx luôn kèm rủi ro, khuyến nghị luôn tuân thủ SL đầy đủ.
#Happy_Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.