tranhoang2th

EURAUD cập nhật mới

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Ta vẫn tiếp tục canh sell cặp này, điểm lệnh sell limit hôm qua chưa được kích hoạt
Cặp này vẫn đang rất tốt, cả W và D đều là xu hướng giảm
vào 2 lệnh như hình khi có tín hiệu nến đảo chiều H1 hoặc chuyển qua M5 tìm điểm vào lệnh. SL vẫn đặt lên vùng KC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.