WarrenWB

EURAUD

Giá xuống
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Đặt lệnh sellstop tại mức giá, 1.60858, cắt lỗ (stoploss) mức 1.61769, chốt lời (Takeprofit)1.59291