DatTong

EUR/AUD tiếp tục xu hướng đi xuống

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Hiện tại giá đang đi xuống, đóng dưới vùng cản xanh.
Chờ giá hồi lại test, cho tín hiệu nến xác nhận.
--> Bán
Bình luận:
Chờ điều chỉnh hãy vào, nếu Break bỏ qua, đừng bán theo đuổi giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.