chuvanvuilng

Kịch bản long cho EA

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Kịch bản long cho cặp EA với mẫu hình 2 đáy và phía biên trên ko có vùng kháng cự mạnh và có dấu hiệu tích lũy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.