anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURAUD NGÀY 09/02/2022

OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Zone chờ buy cho EURAUD SL như hình tp 25 pip
Lưu ý: Có thể đặt limit, hoặc chờ mua tại vùng đó...
Nhớ quản lý đúng, đi đúng vol tài khoản, chúc mọi người giao dịch thành công !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.