NamHenry

EUR/AUD SELL ở H4

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Kèo dài, chú ý khối lượng khi vào lệnh