linh.fondex

EURAUD

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đã đảo ngược ngưỡng kháng cự của nó ở mức 1.5971 , nơi nó có thể giảm thêm xuống mức hỗ trợ tại 1.5896
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.