hoangvuanh7693

giá xuống

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trên khung tuần xu hướng chung đang là tăng tuy nhiên xu hướng này đã không còn duy trì được nữa, khi không thể tạo được đỉnh mới cao hơn. Tuy xu hướng giảm chưa được xác nhận nhưng xuất hiện nhiều cây pin bar cho thấy đang có lực bán xuống rất mạnh, chính vì thế chúng ta không nên buy vào thời điểm này, canh sell sẽ là hợp lý hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.