NguoiLa15

Trung hạn

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Như hình vẽ
Đã hủy lệnh