WyckoffianVietnam

EURAUD - Nhiều nỗ lực đẩy giá xuống nhưng thất bại

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trên đồ thị H4, Bear đã rất nhiều lần nỗ lực đẩy giá xuống vùng thấp hơn nhưng thất bại, vài nến Sbar với KLGD thấp cũng đủ để làm giá đảo chiều. Lệnh Buy ở vùng giá này sẽ hợp lý hơn lệnh Sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.