WyckoffianVietnam

EURAUD - Nhiều nỗ lực đẩy giá xuống nhưng thất bại

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trên đồ thị H4, Bear đã rất nhiều lần nỗ lực đẩy giá xuống vùng thấp hơn nhưng thất bại, vài nến Sbar với KLGD thấp cũng đủ để làm giá đảo chiều. Lệnh Buy ở vùng giá này sẽ hợp lý hơn lệnh Sell.