SonPriceAction

EURAUD chờ Buy

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chờ trên d1 đã xuất hiện 1 cây nến rejection mạnh và ngay đúng vùng trendline tuần đồng thời xuyên qua KC channel. Canh buy khi giá về đến vùng như tren hình hoặc buy limit với SL đủ rộng