DTH-PA

EURAUD - H4 - BUY

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Quản lý vốn (1-2%/Tổng vốn)
- Chốt 1/2 khi được 1R.
- Đi đều Volume .
- Để xác suất và thị trường quyết định.
=> Nhận định thị trường luôn có xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của chính bạn.

DN-ZanshinPA