ngobao1975

Xu hướng EA từ 27/5

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EA đang trong trend tăng, tuy nhiên lực mua đang yếu dần, giá đã chạm vùng cản kháng cự và đã giằng co nhiều ngày mà ko thể phá vỡ kháng cự. Có thể sell tại vùng này mà TP/ SL như trên hình.
Bình luận:
Vẫn giữ chiến lược sell như trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.