KTradervn

EURAUD: Đến Vùng Giá Cần Theo Dõi

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Hiện tại giá đang ở vùng key level của kênh trend tăng hiện tại. Chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội ở khu vực này.
Theo dõi hành động giá
+ Momentum: Mạnh, thân nến tăng dần
+ Nến: Engulfing xác nhận xu hướng ở khung M15
Nếu có những dấu hiệu này thì có thể sell khi giá phá key level

TH2: Giá hồi lên tuy nhiên có thể theo dõi thêm vùng giá phía trên, khi giá tạo mô hình vai đầu vai.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.