khongro001

EURAUD Giá gần chạm trendline và khả năng down tiếp

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Hiện tại giá đang năng trong khu vực downtrend và rsi đang hồi đế lấy lực đâm xuống cao , nếu chạm trendline thì khả năng down mạnh ,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.