EganNguyen

EUR/AUD đã đủ điều kiện để Sell?

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sau khi đồng AUD chạy tin , giá đô Úc giảm mạnh. Hiện tại , theo mình giá đô Úc đã quay về đúng theo phân tích kỹ thuật. Tại khung D1 đã hình thành mô hình đảo chiều giảm. Sell ngắn hạn giá hiện tại 1.6220 SL 60p, TP1: 80p, TP2:190p.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.