hoangvuanh7693

Gía lên

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trên khung D1 xuất hiên cây nến tăng rất mạnh, tuy nhiên xu hướng chung đang là giảm vì vậy chúng ta canh bán xuống tại vùng kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.