iC3tea

EA hồi về sau khi đạt ngưỡng từ 2015

Giá xuống
iC3tea Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sau khi đạt ngưỡng 1.62 kể từ 2015, EA đã xuất hiện mô hình 2 đỉnh và phá vỡ trendline tăng >>> mô hình đảo chiều .
Cơ hội để đón đầu một trend giảm của EA .

Giá đang pullback trên H4. Chờ break treandline H4 để bán ra.
SL @ trên EMA200 + 10 pips
Bình luận:
Giá đã break trendline, cơ hội tốt để SELL
Bình luận:
Đã chạy hơn 100 pips, chốt nửa lệnh, dời SL về BE, để thị trường làm việc của nó.
Bình luận:
+200 pips, khả năng sẽ về tới 1.55.
Dời SL về 1.58
Bình luận:
300 pips
Dời SL về 1.57
Bình luận:
Giá xuống đến 1.55 như dự kiến.
Dời SL về 1.56
Chờ cơ hội SELL tiếp
Bình luận:
Dời SL về 1.565
Bình luận:
400 pips
Giá tiếp tục xu hướng giảm
Trên H4 giá tiếp tục break trendline giảm,
có thể SELL thêm 1 lệnh ở đây.
Chuyển tất cả SL về 1.555
Bình luận:
550 pip
Dời SL về 1.545
Nếu thích phiêu lưu thì có thể SELL them
1 lệnh ở đây, để TP @ 1.526
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá quay đầu, hit SL 1.545.

Lệnh kết thúc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.