FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 1.5677,nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự tại 1.5748