Trade5Day

Mô Hình Tam Giác WK. Đợi mua giài hạn

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mn up trend, Wk với mô hình tam giác bị phá. Mua vùng thấp trên WK
Bình luận: Giá đang đổ về vùng mua

Bình luận