URIFX

EURAUD: Bán wave bự

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD có thể giảm sâu, canh H1 bán correction.