FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Cấu trúc thị trường M30, m15 tăng.

Giá đang build thanh khoản.

Chờ giá hồi về vùng Demand có Sweep để entry vào buy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.