tranhoang2th

EURAUD canh sell

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
14 lượt xem
0
cặp này xu hướng chính vẫn là giảm, ta chỉ canh sell
Canh sell như hình