tradafx

Tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua với EURAUD

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Tại vùng giá 1.57000 xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mẫu hình đảo chiều hai đáy.
Đợi giá phá vỡ Key level tại 1.59000 và tín hiệu retest xác nhận xu hướng tăng thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.61500 và 1.64000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.