ThanhThaoMC

09/05 EURAUD: Đang hoàn thiện sóng 3 với target 200pip

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD : Canh short
Nó gặp kháng cự mạnh sau xu hướng tăng sóng ABC.
Hiện tại nó đã hoàn thành xong sóng AB và chuẩn bị sóng BC down xuống 200 pips

P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.