Sinvestvn

EURAUD có thể bắt đầu xu hướng giảm dài hạn!

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
1. EURAUD đang ở vùng kháng cự rất mạnh khung D1.

2. Xuất hiện tín hiệu đảo chiều với cây nến Doji ngay tại kháng cự.

--> Có thể SELL dài hạn ngay giá hiện tại 1.6307 hoặc chờ tín hiệu SELL khi giá phá xuống đường trendline.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.