QKhanh

Suy nghĩ của mọi người như thế nào?

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chỉ là ý kiến cá nhân và không phải là lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.