LuTienSinh

EURAUD: Nương theo sóng điều chỉnh EUR

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Suy cho cùng khối Euro và Anh quốc đang trong trạng thái vô cùng rối ren vậy nên sự tăng trưởng khó đạt được ở ngưỡng bền vững. Cả hai cần lắm một thông tin hiệu chỉnh chính thống nhằm xác lập tính ổn định của mình. Sự gia tăng trong thời gian mấy ngày qua phần nhiều có được đến từ sự suy yếu của USD vậy nên đây dường như đã là lúc các cặp EURxxx GBPxxx bắt đầu điều chỉnh để về đúng với vị thế vốn có của mình trên cơ sở EUR GBP bắt đầu suy yếu!

EURAUD sau khi cán mức giá cao nhất tại 1.644x đã dần mất đi vị thế của mình, như cái cách đỉnh sau xác lập ở 1.640x thấp hơn đỉnh trước. Giá hiện tại đã break qua vùng hỗ trợ 1.635x và trendline nên xác lập cho một sóng giảm ở thời gian tới.
Canh Sell EURAUD quanh vùng hợp lưu giữa kháng cự và trendline: 1.6348-1.63550 với Stoploss: Nếu giá rơi quá vùng 1.63830.
TP lần lượt tại: 1.62660 và 1.6200x.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.