SinvestFX

SELL EURAUD theo cấu trúc xu hướng giảm

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đang di chuyển trong 1 kênh giá giảm.

Sau khi giá phá qua vùng đáy 1.6410, cấu trúc xu hướng giảm tiếp tục thể hiện rõ ràng với đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.

Giá phá qua vùng đáy 1.6410 đã retest => SELL

Mục tiêu giá về vùng hỗ trợ 1.6127.

🌏 https://sinvest.io- website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.io/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.io/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.io/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.