SinvestFX

SELL EURAUD theo cấu trúc xu hướng giảm

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đang di chuyển trong 1 kênh giá giảm.

Sau khi giá phá qua vùng đáy 1.6410, cấu trúc xu hướng giảm tiếp tục thể hiện rõ ràng với đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.

Giá phá qua vùng đáy 1.6410 đã retest => SELL

Mục tiêu giá về vùng hỗ trợ 1.6127.