chuvanvuilng

Kịch bản long cho cặp EA

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Với mẫu hình 2 đáy và có tích lũy ở biên trên phía trên TF cao hơn không có vùng kháng cự gần, kịch bản long với R:R là 1:3
Đây là kịch bản tham khảo không phải là lời khuyên đầu tư
Hãy tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.