SinvestFX

BUY EURAUD ngắn hạn trên H1 - SinvestFX

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- EURAUD đang ở vùng hỗ trợ mạnh 1.6210.

- Tại đây EURAUD phản ứng khá mạnh, breakout mô hình nêm giảm.

- Ngoài ra có thể thấy MACD xuất hiện phân kỳ đảo chiều 2 lần.

=> Buy EURAUD giá 1.6235, SL tại 1.6173, TP1 tại 1.6293, TP2 tại 1.6360.


🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.