URIFX

@GBPCAD #bán tiếp wave 3 of 5

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đây là thời điểm tốt để sell.
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận: