TCVns365

SELL EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD kết thúc tuần là 1 cây nến Pinbar giảm mạnh, đồng thời tạo ra được vùng SupplyZone đẹp trên khung D1, ý tưởng SELL xuất hiện trong đầu tôi ngay khi điều này xảy ra
tuy nhiên vùng Sell Zone này quá rộng, kết hợp với đường kháng cự ta có thể Entry như hình
TP thuận theo xu hướng giảm, ở R7. Kèo này có thể phải chờ khá lâu nhưng tôi chấp nhận việc đó. Tiền sinh ra trong lúc chờ đợi chứ không phải trong lúc giao dịch. Hãy ghi nhớ điều đó!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.