ngobao1975

Xu hướng ECAD từ 27/5

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
ECAD trên trendline tăng, giá phản ứng mạnh tại trendline nên khả năng tăng vẫn còn chi phối. Chờ giá hồi về 50% cây nến ngày trước thì vảo lệnh BUY, TP/ SL như hình
Bình luận:
Vẫn giữ chiến lược BUY, dời SL về điểm vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.