phamthemanh

xu hướng xuống eur/cad 26.8.19

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
xu hướng nhỏ trong xu hướng to.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.