Eagle-Pips

EUR/CAD Sell limit tại 1.47500 (Đánh dài)

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EUR/CAD Sell limit tại @1.475
Stop loss @1.505 (-300 pips)
Take profit @1.395 (+800 pips)

À ơi ví dầu để không bị block: EUR/CAD đang có swap dương, chúng ta treo lệnh qua đêm không phải lo lắng.

Lệnh đánh dài, anh em tính lot trước khi vào nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.