khoahuynh

EURCAD - Canh mua khi giá giảm

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Vùng mua chính tại khu vực buy zone 2. Tuy nhiên, tại buy zone 1 có thể mua khối lượng nhỏ nếu có thêm xác nhận tại khu vực này.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt khi đạt 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.