DuyCandle

EUR/CAD với thiết lập ORB

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Thiết lập ORB là một thiết lập hiếm khi xảy ra, trong cặp tiền này thể hiện rất đúng bản chất áp lực kép đang diễn ra. Anh Chị cân nhắc trước khi vào lệnh với khối lượng dưới 2% tỷ lệ vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.