tradafx

Chờ xuất hiện tín hiệu mua trong kênh giá với EURCAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian 2 giờ.
Giá di chuyển trong kênh giá tăng.
Hiện tại giá có phản ứng với đường xu hướng tăng và ngưỡng hỗ trợ tại 1.48600.
Đợi giá có xác nhận tín hiệu tăng có thể vào lệnh mua tiếp diễn với kênh giá của EURCAD .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng 1.50000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một tuần giao dịch thật thuận lợi.

Bình luận