tranhoang2th

EURCAD tiếp tục canh sell

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
W và D đều xác nhận xu hướng giảm
Hôm qua thứ 2 là một cây spinning top cho thấy giá đang được gom để chuẩn bị chạy(giảm)
ta tiếp tục canh sell khi giá retest lại vùng Kc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.