tradafx

Đợi tín hiệu phá vỡ và cơ hội mua xuất hiện với EURCAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá hiện tại đang di chuyển trong vùng sideway từ 1.44000 đến 1.45500 và retest vùng Key level của xu hướng giảm trước đó.
Đợi giá xác nhận tăng trên 1.45500 và xuất hiện các mẫu hình nến tiếp diễn tăng giá thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.47700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.